Enquete 1Key ICT Solutions

Beste bewoners,

1KEY is het bedrijf dat op dit moment het bekabelde netwerk van de flat in beheer heeft. Op dit moment zijn zij aan het kijken hoe ze deze oplossing kunnen gaan vervangen. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat bewoners willen, hebben zij een enquete uitgezet. Deze kan je invullen door naar bso.1key.nl te gaan. Namens 1KKEY hopen wij dat iedereen hem invult.

Met vriendelijke groet,

Belangengroep Studentenflat Onderwijsboulevard