Klankbordgroep bijeenkomst 25 april

Afgelopen maandag is er een bijenkomst geweest met de klankbordgroep bij in de Roos. Onderwerpen van deze bijeenkomst waren de installatie van het petit comité, een orgaan waaruit leden van de klankbordgroep inzetten om BrabantWonen een bredere advies te geven, de jaarrekening van 2015 en de huurverhoging per 1 juli.

Bord klankbordgroepNa een korte presentatie over deze onderwerpen zijn wij als klankbordgroep bezig geweest met het ondernemingsplan en het jaarplan van 2017. BrabantWonen heeft hiervoor de klankbordgroep gevraagd om haar te vertellen waar zij extra geld aan moesten gaan besteden. Om dit goed te laten verlopen werden we in groepen verdeeld om een spel te spelen dat is ontwikkeld door Platform 31.

In je groepje kreeg je eerst de tijd om je “geld” te verdelen over een aantal onderwerpen: Buurtkwaliteit, beschikbaarheid, duurzaamheid, betaalbaarheid, kwaliteit van de woning, kwaliteit van leven en cultuur & historie.

Groep blauw scoreblok

Door te overleggen met jou groepje moest je dus gaan bepalen waar jij je geld op ging inzetten, dit deed je door 1/5 deel van je geld ergens op te begroten en te vertellen waarom jullie als groepje hiervoor hadden gekozen, het was ook mogelijk om meerdere delen op hetzelfde onderwerp te zetten. Na lang overleg waren we met mijn groepje tot de uitslag gekomen zoals je kan zien op de foto hiernaast.

 

Vervolgens ging je met de rest van de groep in gesprek over de door iedereen gemaakte keuzes en werd er daarna besloten in wat voor onderdelen er per onderwerp moesten worden geïnvesteerd. Zo was het mogelijk om bij het onderwerp duurzaamheid te kiezen voor: zonnepanelen, dubbel glas of dakisolatie. Uiteindelijk kwamen we met mijn groep tot een mooi eindresultaat, een eindresultaat waar BrabantWonen iets mee kan doen voor 2017. Al met al was het een leuke bijeenkomst waarin je na kon denken over niet alledaagse zaken.

Rick Arts